สถิติหวย 3 ตัวบน

รวมสถิติเลขท้าย 3 ตัวบน ที่ออกบ่อย ในวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน ลองไปดูกันว่า สถิติหวย 3 ตัวบน มีเลขเด็ดอะไรบ้าง หวยฮานอย

สถิติหวย 3 ตัวบน
 วันที่ออกสลากฯ   รางวัลที่ 1   3 ตัวบน  
สถิติหวย 3 ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2564   
 16 กุมภาพันธ์ 2564424603 603 
 1 กุมภาพันธ์ 2564912307 307 
 17 มกราคม 2564384395 395 
 สถิติหวย 3 ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2563 
 30 ธันวาคม 2563803628 628 
 16 ธันวาคม 2563201303 303 
 1 ธันวาคม 2563100994 994 
 16 พฤศจิกายน 2563972661 661 
 1 พฤศจิกายน 2563506404 404 
 16 ตุลาคม 2563286051 051 
 1 ตุลาคม 2563837893 893 
 16 กันยายน 2563244083  083  
 1 กันยายน 2563999997 997 
 16 สิงหาาคม 2563945811 811 
 1 สิงหาาคม 2563569391 391 
 16 กรกฎาคม 2563873286 286 
 1 กรกฎาคม 2563347258 258 
 16 มิถุนายน 2563516967 967 
 1 มิถุนายน 2563831567 567 
 16 พฤษภาคม 2563051095 095 
 16 มีนาคม 2563503446 446 
 1 มีนาคม 2563875938 938 
 16 กุมภาพันธ์ 2563781403 403 
 1 กุมภาพันธ์ 2563589227 227 
 17 มกราคม 2563491774 774 
สถิติหวย 3 ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2562   
 16 ธันวาคม 2562529924 924 
 1 ธันวาคม 2562453522 522 
 16 พฤศจิกายน 2562017223 223 
 1 พฤศจิกายน 2562967375 375 
 16 ตุลาคม 2562812564 564 
 1 ตุลาคม 2562691197 197 
 16 กันยายน 2562340388 388 
 1 กันยายน 2562798787 787 
 16 สิงหาาคม 2562775476 476 
 1 สิงหาาคม 2562387006 006 
 15 กรกฎาคม 2562369765 765 
 1 กรกฎาคม 2562943647 647 
 16 มิถุนายน 2562174055 055 
 1 มิถุนายน 2562516461 461 
 16 พฤษภาคม 2562962526 526 
 2 พฤษภาคม 2562061324 324 
 16 เมษายน 2562570331 331 
 1 เมษายน 2562109767 767 
 16 มีนาคม 2562724628 628 
 1 มีนาคม 2562345650 650 
 16 กุมภาพันธ์ 2562074824 824 
 1 กุมภาพันธ์ 2562967134 134 
 17 มกราคม 2561197079 079 
 สถิติหวย 3 ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2561 
 30 ธันวาคม 2561735867 867 
 16 ธันวาคม 2561356564 564 
 1 ธันวาคม 2561 021840 840 
 16 พฤศจิกายน 2561989903 903 
 1 พฤศจิกายน 2561149840 840 
 16 ตุลาคม 2561200515 515 
 1 ตุลาคม 2561452643 643 
 16 กันยายน 2561149760 760 
 1 กันยายน 2561734510 510 
 16 สิงหาคม 2561586117 117 
 1 สิงหาคม 2561386602 602 
 16 กรกฎาคม 2561596324 324 
 1 กรกฎาคม 2561963623 623 
 16 มิถุนายน 2561223131 131 
 1 มิถุนายน 2561988117 117 
 16 พฤษภาคม 2561075629 629 
 2 พฤษภาคม 2561 248038 038 
 16 เมษายน 2561739229 229 
 1 เมษายน 2561412073 073 
 16 มีนาคม 2561218559 559 
 2 มีนาคม 2561759415 415 
 16 กุมภาพันธ์ 2561309915 915 
 1 กุมภาพันธ์ 2561026853 853 
 17 มกราคม 2561203823 823 
 สถิติหวย 3 ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2560   
 30 ธันวาคม 2560911234 234 
 16 ธันวาคม 2560955596 596 
 1 ธันวาคม 2560451005 005 
 16 พฤศจิกายน 2560292391 391 
 1 พฤศจิกายน 2560533726 726 
 16 ตุลาคม 2560413494 494 
 1 ตุลาคม 2560880714 714 
 16 กันยายน 2560170143 143 
 1 กันยายน 2560143224 224 
 16 สิงหาคม 2560715431 431 
 1 สิงหาคม 2560756519 519 
 16 กรกฎาคม 2560 820327327 
 1 กรกฎาคม 2560112360 360 
 16 มิถุนายน 2560943142 142 
 1 มิถุนายน 2560053630 630 
 16 พฤษภาคม 2560  454891891 
 2 พฤษภาคม 2560 008656 656 
 16 เมษายน 2560816729 729 
 1 เมษายน 2560 392785 785 
 16 มีนาคม 2560 273863 863 
 1 มีนาคม 2560 978453 453
 16 กุมภาพันธ์ 2560229116 116 
 1 กุมภาพันธ์ 2560 054672 672
 17 มกราคม 2560 145157  157 
 สถิติหวย 3 ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2559   
 30 ธันวาคม 2559 377712 712 
 16 ธันวาคม 2559 435286286 
 1 ธันวาคม 2559 086069 069
16 พฤศจิกายน 2559 858383383 
 1 พฤศจิกายน 2559 785438438
 16 ตุลาคม 2559571947 947 
 1 ตุลาคม 2559887102 102 
 16 กันยายน 2559240650 650 
 1 กันยายน 2559638684 684 
 16 สิงหาคม 2559254004 004 
 1 สิงหาคม 2559272932 932 
 16 กรกฎาคม 2559449764 764 
 1 กรกฎาคม 2559082460 460 
 16 มิถุนายน 2559073816 816 
 1 มิถุนายน 2559511825 825 
 16 พฤษภาคม 2559141737 737 
 2 พฤษภาคม 2559399459 459 
 16 เมษายน 2559221609 609 
 1 เมษายน 2559066720 720 
 16 มีนาคม 2559134918 918 
 1 มีนาคม 2559439686 686 
 16 กุมภาพันธ์ 2559356364  364 
 1 กุมภาพันธ์ 2559927800  800 
 17 มกราคม 2559304371 371 
สถิติหวย 3 ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2558      
 30 ธันวาคม 2558008217 217 
 17 ธันวาคม 2558930255 255 
 1 ธันวาคม 2558915350 350 
 16 พฤศจิกายน 2558  795283 283 
 1 พฤศจิกายน 2558361211 211 
 16 ตุลาคม 2558968630 630 
 1 ตุลาคม 2558594825 825 
 16 กันยายน 2558743148 148 
 1 กันยายน 2558021094 094 
 16 สิงหาคม 2558033363 363 
 1 สิงหาคม 2558518677 677 
 16 กรกฎาคม 2558121507 507 
 1 กรกฎาคม 2558759049 049 
 16 มิถุนายน 2558644742 742 
 1 มิถุนายน 2558388881 881 
 16 พฤษภาคม 2558011421 421 
 2 พฤษภาคม 2558543466 466 
 16 เมษายน 2558506260 260 
 1 เมษายน 2558605704 704 
 16 มีนาคม 2558048151 151 
 1 มีนาคม 2558240237 237 
 16 กุมภาพันธ์ 2558001864  864
 1 กุมภาพันธ์ 2558155537 537 
 16 มกราคม 2558244351 351 
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2557
      
 30 ธันวาคม 2557461704 704 
 16 ธันวาคม 2557948354 354 
 1 ธันวาคม 2557480449 449 
 16 พฤศจิกายน 2557479804 804 
 1 พฤศจิกายน 2557206608 608 
 16 ตุลาคม 2557656409 409 
 1 ตุลาคม 2557375615 615 
 16 กันยายน 2557772269 269 
 1 กันยายน 2557856763 763 
 16 สิงหาคม 2557662842 842 
 1 สิงหาคม 2557766391 391 
 16 กรกฎาคม 2557468728 728 
 1 กรกฎาคม 2557378477 477 
 16 มิถุนายน 2557673920 920 
 1 มิถุนายน 2557781198 198 
 16 พฤษภาคม 2557087523 523 
 2 พฤษภาคม 2557103297  297
 16 เมษายน 2557153406 406 
 1 เมษายน 2557028866 866 
 16 มีนาคม 2557531404 404 
 1 มีนาคม 2557906318  318
 16 กุมภาพันธ์ 2557384245 245 
 1 กุมภาพันธ์ 2557180149 149 
 16 มกราคม 2557306902902
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2556       
 30 ธันวาคม 2556561072 072 
 16 ธันวาคม 2556341767 767 
 1 ธันวาคม 2556168795 795 
 16 พฤศจิกายน 2556806925 925 
 1 พฤศจิกายน 2556739804 804 
 16 ตุลาคม 2556963289 289 
 1 ตุลาคม 2556647882 882 
 16 กันยายน 2556562684 684 
 1 กันยายน 2556548123 123 
 16 สิงหาคม 2556321327 327 
 1 สิงหาคม 2556356435 435 
 16 กรกฎาคม 2556566996 996 
 1 กรกฎาคม 2556646905 905 
 16 มิถุนายน 2556289673 673 
 1 มิถุนายน 2556935489 489 
 16 พฤษภาคม 2556687125 125 
 2 พฤษภาคม 2556603458 458 
 16 เมษายน 2556843846 846 
 1 เมษายน 2556571688 688 
 16 มีนาคม 2556968433 433 
 1 มีนาคม 2556976241 241 
 16 กุมภาพันธ์ 2556368257 257 
 1 กุมภาพันธ์ 2556565566 566 
 16 มกราคม 2556  820981981
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2555
     
 30 ธันวาคม 2555302358 358 
 16 ธันวาคม 2555529524 524 
 1 ธันวาคม 2555110443 443 
 16 พฤศจิกายน 2555639500 500 
 1 พฤศจิกายน 2555524694 694 
 16 ตุลาคม 2555281343 343 
 1 ตุลาคม 2555124025 025 
 16 กันยายน 2555540143 143 
 1 กันยายน 2555329997 997 
 16 สิงหาคม 2555683877 877 
 1 สิงหาคม 2555895590 590 
 16 กรกฎาคม 2555904050 050 
 1 กรกฎาคม 2555915900 900 
 16 มิถุนายน 2555159373 373 
 1 มิถุนายน 2555882727 727 
 16 พฤษภาคม 2555814418 418 
 2 พฤษภาคม 2555889501 501 
 16 เมษายน 2555583470 470 
 1 เมษายน 2555257562 562 
 16 มีนาคม 2555607064 064 
 1 มีนาคม 2555222518 518 
 16 กุมภาพันธ์ 2555648684 684 
 1 กุมภาพันธ์ 2555320605 605 
 16 มกราคม 2555451445445
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2554
     
 30 ธันวาคม 2554526402 402 
 16 ธันวาคม 2554884178 178 
 1 ธันวาคม 2554408147 147 
 16 พฤศจิกายน 2554997777 777 
 1 พฤศจิกายน 2554805540 540 
 16 ตุลาคม 2554955756 756 
 1 ตุลาคม 2554511052 052 
 16 กันยายน 2554731198 198 
 1 กันยายน 2554724533 533 
 16 สิงหาคม 2554536960 960 
 1 สิงหาคม 2554218756 756 
 16 กรกฎาคม 2554116556 556 
 1 กรกฎาคม 2554622953 953 
 16 มิถุนายน 2554351276 276 
 1 มิถุนายน 2554562370 370 
 16 พฤษภาคม 2554406417 417 
 2 พฤษภาคม 2554054136 136 
 16 เมษายน 2554825988 988 
 1 เมษายน 2554814931 931 
 16 มีนาคม 2554593331 331 
 1 มีนาคม 2554656037 037 
 16 กุมภาพันธ์ 2554481746 746 
 1 กุมภาพันธ์ 2554610089 089 
 16 มกราคม 2554281062062
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2553
     
 30 ธันวาคม 2553884112 112 
 16 ธันวาคม 2553334380 380 
 1 ธันวาคม 2553181752 752 
 16 พฤศจิกายน 2553813993 993 
 1 พฤศจิกายน 2553191100 100 
 16 ตุลาคม 2553621377 377 
 1 ตุลาคม 2553488372 372 
 16 กันยายน 2553017422 422 
 1 กันยายน 2553354656 656 
 16 สิงหาคม 2553911097 097 
 1 สิงหาคม 2553210008 008 
 16 กรกฎาคม 2553180387 387 
 1 กรกฎาคม 2553480239 239 
 16 มิถุนายน 2553500104 104 
 1 มิถุนายน 2553444874 874 
 16 พฤษภาคม 2553480012 012 
 2 พฤษภาคม 2553360371 371 
 16 เมษายน 2553211743 743 
 1 เมษายน 2553959517 517 
 16 มีนาคม 2553364222 222 
 1 มีนาคม 2553215227 227 
 16 กุมภาพันธ์ 2553133707 707 
 1 กุมภาพันธ์ 2553186312  312
 16 มกราคม 2553073577577
สถิติหวย 3 ตัวบน  
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2552
     
 30 ธันวาคม 2552994304 304 
 16 ธันวาคม 2552685141 141 
 1 ธันวาคม 2552776980 980 
 16 พฤศจิกายน 2552055986 986 
 1 พฤศจิกายน 2552689140 140 
 16 ตุลาคม 2552258487 487 
 1 ตุลาคม 2552169387 387 
 16 กันยายน 2552202912 912 
 1 กันยายน 2552015865 865 
 16 สิงหาคม 2552462933 933 
 1 สิงหาคม 2552154986 986 
 16 กรกฎาคม 2552000816 816 
 1 กรกฎาคม 2552207542 542 
 16 มิถุนายน 2552930456 456 
 1 มิถุนายน 2552777661 661 
 16 พฤษภาคม 2552111411 411 
 2 พฤษภาคม 2552294452 452 
 16 เมษายน 2552368415 415 
 1 เมษายน 2552816578 578 
 16 มีนาคม 2552268812 812 
 1 มีนาคม 2552553091 091 
 16 กุมภาพันธ์ 2552038730 730 
 1 กุมภาพันธ์ 2552534533 533 
 16 มกราคม 2552743212212
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2551
     
 30 ธันวาคม 2551218596 596 
 16 ธันวาคม 2551074114 114 
 1 ธันวาคม 2551205434 434 
 16 พฤศจิกายน 2551002612 612 
 1 พฤศจิกายน 2551272028 028 
 16 ตุลาคม 2551431277 277 
 1 ตุลาคม 2551882911 911 
 16 กันยายน 2551012377 377 
 1 กันยายน 2551695993 993 
 16 สิงหาคม 2551380377 377 
 1 สิงหาคม 2551850348 348 
 16 กรกฎาคม 2551257374 374 
 1 กรกฎาคม 2551943671 671 
 16 มิถุนายน 2551729111 111 
 1 มิถุนายน 2551414875 875 
 16 พฤษภาคม 2551329231 231 
 2 พฤษภาคม 2551453011 011 
 16 เมษายน 2551982800 800 
 1 เมษายน 2551012653  653
 16 มีนาคม 2551074946 946 
 1 มีนาคม 2551936685 685 
 16 กุมภาพันธ์ 2551137054 054 
 1 กุมภาพันธ์ 2551212684 684 
 16 มกราคม 2551556010010
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2550
     
 30 ธันวาคม 2550 595411 411 
 16 ธันวาคม 2550 513501 501 
 1 ธันวาคม 2550 113410 410 
 16 พฤศจิกายน 2550562481 481 
 1 พฤศจิกายน 2550927907 907 
 16 ตุลาคม 2550032988 988 
 1 ตุลาคม 2550430667 667 
 16 กันยายน 2550499336 336 
 1 กันยายน 2550331810 810 
 16 สิงหาคม 2550476207 207 
 1 สิงหาคม 2550429924 924 
 16 กรกฎาคม 2550527384 384 
 1 กรกฎาคม 2550565151 151 
 16 มิถุนายน 2550393194 194 
 1 มิถุนายน 2550836393 393 
 16 พฤษภาคม 2550232897 897 
 2 พฤษภาคม 2550430374 374 
 16 เมษายน 2550405105 105 
 1 เมษายน 2550622780 780 
 16 มีนาคม 2550876763 763 
 1 มีนาคม 2550742425 425 
 16 กุมภาพันธ์ 2550277859 859 
 1 กุมภาพันธ์ 2550769925 925 
 16 มกราคม 2550838739739
สถิติหวย 3 ตัวบน  
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2549
     
 30 ธันวาคม 2549778584 584 
 16 ธันวาคม 2549147977 977 
 1 ธันวาคม 2549270052 052 
 16 พฤศจิกายน 2549562856 856 
 1 พฤศจิกายน 2549910957 957 
 16 ตุลาคม 2549264825 825 
 1 ตุลาคม 2549952335  335
 16 กันยายน 2549217948 948 
 1 กันยายน 2549381761 761 
 16 สิงหาคม 2549977486 486 
 1 สิงหาคม 2549238654 654 
 16 กรกฎาคม 2549512434  434
 1 กรกฎาคม 2549952890 890 
 16 มิถุนายน 2549100935 935 
 1 มิถุนายน 2549810850 850 
 16 พฤษภาคม 2549100344 344 
 2 พฤษภาคม 2549024554  554
 16 เมษายน 2549038564 564 
 1 เมษายน 2549738365 365 
 16 มีนาคม 2549936177 177 
 1 มีนาคม 2549582473 473 
 16 กุมภาพันธ์ 2549317009 009 
 1 กุมภาพันธ์ 2549412729 729 
 16 มกราคม 2549432747747
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2548
     
 30 ธันวาคม 2548 492955 955 
 16 ธันวาคม 2548 449565 565 
 1 ธันวาคม 2548 388551 551 
 16 พฤศจิกายน 2548742518 518 
 1 พฤศจิกายน 2548970577 577 
 16 ตุลาคม 2548041072 072 
 1 ตุลาคม 2548766482 482 
 16 กันยายน 2548214768 768 
 1 กันยายน 2548316933 933 
 16 สิงหาคม 2548475560 560 
 1 สิงหาคม 2548961633 633 
 16 กรกฎาคม 2548477452 452 
 1 กรกฎาคม 2548009554 554 
 16 มิถุนายน 2548793070 070 
 1 มิถุนายน 2548176893 893 
 16 พฤษภาคม 2548867134 134 
 2 พฤษภาคม 2548772467 467 
 16 เมษายน 2548119327 327 
 1 เมษายน 2548815753 753 
 16 มีนาคม 2548196345 345 
 1 มีนาคม 2548800751 751 
 16 กุมภาพันธ์ 2548816422  422
 1 กุมภาพันธ์ 2548540054 054 
 16 มกราคม 2548335022022
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2547
     
 30 ธันวาคม 2547168858 858 
 16 ธันวาคม 2547479372 372 
 1 ธันวาคม 2547504658 658 
 16 พฤศจิกายน 2547754622 622 
 1 พฤศจิกายน 2547185966 966 
 16 ตุลาคม 2547355858 858 
 1 ตุลาคม 2547110866 866 
 16 กันยายน 2547923373 373 
 1 กันยายน 2547096597 597 
 16 สิงหาคม 2547335921 921 
 1 สิงหาคม 2547868990 990 
 16 กรกฎาคม 2547205588 588 
 1 กรกฎาคม 2547312471 471 
 16 มิถุนายน 2547208713 713 
 1 มิถุนายน 2547614144 144 
 16 พฤษภาคม 2547589207 207 
 2 พฤษภาคม 2547653403 403 
 16 เมษายน 2547705832 832 
 1 เมษายน 2547196391 391 
 16 มีนาคม 2547615366 366 
 1 มีนาคม 2547697483 483 
 16 กุมภาพันธ์ 2547698002  002
 1 กุมภาพันธ์ 2547216822 822 
 16 มกราคม 2547731342342
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2546
     
 30 ธันวาคม 2546739447 447 
 16 ธันวาคม 2546177947 947 
 1 ธันวาคม 2546991307 307 
 16 พฤศจิกายน 2546238511 511 
 1 พฤศจิกายน 2546941438 438 
 16 ตุลาคม 2546305500 500 
 1 ตุลาคม 2546912040 040 
 16 กันยายน 2546600589 589 
 1 กันยายน 2546187813 813 
 16 สิงหาคม 2546354771 771 
 1 สิงหาคม 2546766098 098 
 16 กรกฎาคม 2546679545 545 
 1 กรกฎาคม 2546461414 414 
 16 มิถุนายน 2546389872 872 
 1 มิถุนายน 2546766066 066 
 16 พฤษภาคม 2546552784 784 
 2 พฤษภาคม 2546135603 603 
 16 เมษายน 2546892525 525 
 1 เมษายน 2546933164 164 
 16 มีนาคม 2546653062 062 
 1 มีนาคม 2546441022 022 
 16 กุมภาพันธ์ 2546455578 578 
 1 กุมภาพันธ์ 2546456370 370 
 16 มกราคม 2546977085085
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2545
     
 30 ธันวาคม 2545895196 196 
 16 ธันวาคม 2545019682 682 
 1 ธันวาคม 2545968422 422 
 16 พฤศจิกายน 2545915344 344 
 1 พฤศจิกายน 2545505498 498 
 16 ตุลาคม 2545428641 641 
 1 ตุลาคม 2545802505 505 
 16 กันยายน 2545156050 050 
 1 กันยายน 2545994200 200 
 16 สิงหาคม 2545120108 108 
 1 สิงหาคม 2545493438 438 
 16 กรกฎาคม 2545340264 264 
 1 กรกฎาคม 2545481447 447 
 16 มิถุนายน 2545073261 261 
 1 มิถุนายน 2545161149 149 
 16 พฤษภาคม 2545598714 714 
 2 พฤษภาคม 2545590664 664 
 16 เมษายน 2545522630 630 
 1 เมษายน 2545990543 543 
 16 มีนาคม 2545659152 152 
 1 มีนาคม 2545805590 590 
 16 กุมภาพันธ์ 2545330853 853 
 1 กุมภาพันธ์ 2545633270 270 
 16 มกราคม 2545709670670
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2544
     
 30 ธันวาคม 2544729367 367 
 16 ธันวาคม 2544224675 675 
 1 ธันวาคม 2544737022 022 
 16 พฤศจิกายน 2544685706 706 
 1 พฤศจิกายน 2544683472 472 
 16 ตุลาคม 2544975005 005 
 1 ตุลาคม 2544104154 154 
 16 กันยายน 2544616426 426 
 1 กันยายน 2544119067 067 
 16 สิงหาคม 2544690135 135 
 1 สิงหาคม 2544180597 597 
 16 กรกฎาคม 2544820715 715 
 1 กรกฎาคม 2544107987 987 
 16 มิถุนายน 2544762394 394 
 1 มิถุนายน 2544113311 311 
 16 พฤษภาคม 2544091982 982 
 2 พฤษภาคม 2544205095 095 
 16 เมษายน 2544140843 843 
 1 เมษายน 2544640998 998 
 16 มีนาคม 2544633616 616 
 1 มีนาคม 2544836537 537 
 16 กุมภาพันธ์ 2544621267 267 
 1 กุมภาพันธ์ 2544454703 703 
 16 มกราคม 2544737016016
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2543
     
 30 ธันวาคม 2543119451 451 
 16 ธันวาคม 2543969676 676 
 1 ธันวาคม 2543887956 956 
 16 พฤศจิกายน 2543565311 311 
 1 พฤศจิกายน 2543093182 182 
 16 ตุลาคม 2543620662 662 
 1 ตุลาคม 2543290582 582 
 16 กันยายน 2543046251 251 
 1 กันยายน 2543437367 367 
 16 สิงหาคม 2543459013 013 
 1 สิงหาคม 2543267540 540 
 16 กรกฎาคม 2543931342 342 
 1 กรกฎาคม 2543674071 071 
 16 มิถุนายน 2543825696 696 
 1 มิถุนายน 2543592761 761 
 16 พฤษภาคม 2543009315 315 
 2 พฤษภาคม 2543070715 715 
 16 เมษายน 2543836777 777 
 1 เมษายน 2543963948 948 
 16 มีนาคม 2543164311 311 
 1 มีนาคม 2543997833 833 
 16 กุมภาพันธ์ 2543729816 816 
 1 กุมภาพันธ์ 2543530213 213 
 16 มกราคม 2543442183183
สถิติหวย 3 ตัวบน  
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2542
     
 30 ธันวาคม 2542051108 108 
 16 ธันวาคม 2542139853 853 
 1 ธันวาคม 2542669281 281 
 16 พฤศจิกายน 2542764354 354 
 1 พฤศจิกายน 2542561335 335 
 16 ตุลาคม 2542410227 227 
 1 ตุลาคม 2542830676 676 
 16 กันยายน 2542807506 506 
 1 กันยายน 2542591344 344 
 16 สิงหาคม 2542340998 998 
 1 สิงหาคม 2542056860 860 
 16 กรกฎาคม 2542070416 416 
 1 กรกฎาคม 2542386441  441
 16 มิถุนายน 2542278794 794 
 1 มิถุนายน 2542077626 626 
 16 พฤษภาคม 2542618818 818 
 2 พฤษภาคม 2542691483 483 
 16 เมษายน 2542625094 094 
 1 เมษายน 2542479957 957 
 16 มีนาคม 2542577278 278 
 1 มีนาคม 2542660214 214 
 16 กุมภาพันธ์ 2542307213 213 
 1 กุมภาพันธ์ 2542342860 860 
 16 มกราคม 2542190611611
สถิติหวย 3 ตัวบน  
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2541
     
 30 ธันวาคม 2541464147 147 
 16 ธันวาคม 2541181813 813 
 1 ธันวาคม 2541836569 569 
 16 พฤศจิกายน 2541270744 744 
 1 พฤศจิกายน 2541920846 846 
 16 ตุลาคม 2541261080 080 
 1 ตุลาคม 2541987844 844 
 16 กันยายน 2541065720 720 
 1 กันยายน 2541872795 795 
 16 สิงหาคม 2541081784 784 
 1 สิงหาคม 2541748493 493 
 16 กรกฎาคม 2541599991  991
 1 กรกฎาคม 2541595123  123
 16 มิถุนายน 2541858076 076 
 1 มิถุนายน 2541820088 088 
 16 พฤษภาคม 2541840043 043 
 2 พฤษภาคม 2541663807 807 
 16 เมษายน 2541146573 573 
 1 เมษายน 2541496930 930 
 16 มีนาคม 2541572701 701 
 1 มีนาคม 2541236864 864 
 16 กุมภาพันธ์ 2541612897 897 
 1 กุมภาพันธ์ 2541665959 959 
 16 มกราคม 2541947195195
สถิติหวย 3 ตัวบน  
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2540
     
 30 ธันวาคม 2540675704 704 
 16 ธันวาคม 2540294240 240 
 1 ธันวาคม 2540241559 559 
 16 พฤศจิกายน 2540875462 462 
 1 พฤศจิกายน 2540974201 201 
 16 ตุลาคม 2540405124 124 
 1 ตุลาคม 2540444413 413 
 16 กันยายน 2540527514 514 
 1 กันยายน 2540083537 537 
 16 สิงหาคม 2540156967 967 
 1 สิงหาคม 2540054272 272 
 16 กรกฎาคม 2540509691 691 
 1 กรกฎาคม 2540676573 573 
 16 มิถุนายน 2540537146 146 
 1 มิถุนายน 2540643997 997 
 16 พฤษภาคม 2540088067 067 
 2 พฤษภาคม 2540388437 437 
 16 เมษายน 2540551450 450 
 1 เมษายน 2540617629 629 
 16 มีนาคม 2540100474 474 
 1 มีนาคม 2540976779 779 
 16 กุมภาพันธ์ 2540499884 884 
 1 กุมภาพันธ์ 2540750792 792 
 16 มกราคม 2540151995995
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2539
     
 30 ธันวาคม 2539879454 454 
 16 ธันวาคม 2539593856 856 
 1 ธันวาคม 2539179528 528 
 16 พฤศจิกายน 2539951088 088 
 1 พฤศจิกายน 2539512694 694 
 16 ตุลาคม 2539198019 019 
 1 ตุลาคม 2539947788 788 
 16 กันยายน 2539814368 368 
 1 กันยายน 2539470136 136 
 16 สิงหาคม 2539352768 768 
 1 สิงหาคม 2539151091 091 
 16 กรกฎาคม 2539332687 687 
 1 กรกฎาคม 2539625379 379 
 16 มิถุนายน 2539318311 311 
 1 มิถุนายน 2539869656 656 
 16 พฤษภาคม 2539978140 140 
 2 พฤษภาคม 2539247351 351 
 16 เมษายน 2539049584 584 
 1 เมษายน 2539660765 765 
 16 มีนาคม 2539019128 128 
 1 มีนาคม 2539304855 855 
 16 กุมภาพันธ์ 2539681455 455 
 1 กุมภาพันธ์ 2539256556 556 
 16 มกราคม 2539318302302
สถิติหวย 3 ตัวบน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2538
     
 30 ธันวาคม 2538327686 686 
 16 ธันวาคม 2538952808 808 
 1 ธันวาคม 2538714426 426 
 16 พฤศจิกายน 2538239422 422 
 1 พฤศจิกายน 2538282069 069 
 16 ตุลาคม 2538322154 154 
 1 ตุลาคม 2538317092 092 
 16 กันยายน 2538876454 454 
 1 กันยายน 2538620837 837 
 16 สิงหาคม 2538265333 333 
 1 สิงหาคม 2538464819 819 
 16 กรกฎาคม 2538248122 122 
 1 กรกฎาคม 2538939901 901 
 16 มิถุนายน 2538046698 698 
 1 มิถุนายน 2538105615 615 
 16 พฤษภาคม 2538220381 381 
 2 พฤษภาคม 2538504692 692 
 16 เมษายน 2538053581 581 
 1 เมษายน 2538427039 039 
 16 มีนาคม 2538646847 847 
 1 มีนาคม 2538411454 454 
 16 กุมภาพันธ์ 2538 869070070 
 1 กุมภาพันธ์ 2538198162 162 
 16 มกราคม 2538922388388
สถิติหวย 3 ตัวบน  
สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2537
     
 30 ธันวาคม 25376284069 069 
 16 ธันวาคม 25375100040 040 
 1 ธันวาคม 25376832681 681 
 16 พฤศจิกายน 25376095849 849 
 1 พฤศจิกายน 25371676779 779 
 16 ตุลาคม 25377583048 048 
 1 ตุลาคม 25377128442 442 
 16 กันยายน 25374781931 931 
 1 กันยายน 25376220893 893 
 16 สิงหาคม 25376504760 760 
 1 สิงหาคม 25373114057 057 
 16 กรกฎาคม 25375962891 891 
 1 กรกฎาคม 25376568267 267 
 16 มิถุนายน 25371947355 355 
 1 มิถุนายน 25373560804 804 
 16 พฤษภาคม 25372071764 764 
 2 พฤษภาคม 25373072877 877 
 16 เมษายน 25377893913 913 
 1 เมษายน 25374269815 815 
 16 มีนาคม 25371723336 336
 1 มีนาคม 25373373731  731 
 16 กุมภาพันธ์ 2537  7679044 044
 1 กุมภาพันธ์ 25375984685 685
 16 มกราคม 25374791270270

ติดตาม สถิติหวยออกทุกวัน ทั้งหมด คลิกเลย : RUAY